VI Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy VIII i IX w Nowym Sączu 28.05.2017

Numer rodowodu(PKR) *
(Pedigree-No.)


W przygotowaniu

W przypadku braku numeru PKR proszę zaznaczyć "w przygotowaniu"

Rasa*
(Breed)
Płeć *
(Sex)
PIES
(Dog)
SUKA
(Bitch)
Klasa*
(Class)
Tytuł, użytkowość
(Titles Working Certificate)

Proszę wpisać tytuły i certyfikaty jakie pies posiada jeśli będzie zgłoszony do klasy użytkowej.

Imię psa *
(Dog`s name)
Przydomek hodowlany *
(Kennelʹs name)
Umaszczenie *
(Colour)
Uszy *
(Ears)
Ogon *
(Tail)
Data urodzenia *
(Date of birth)
Numer tatuażu / Chip*
(Tattoo or chip No.)
Numer rejestracyjny w oddziale ZKwP *
(ZKwP registration number)

Pies który jest zarejestrowany w jednym z oddziałów ZKwP w Polsce musi mieć wpisany obowiązkowo numer rejestracyjny nadany przez swój oddział.

Ojciec *
(Father)
Matka *
(Mother)
Hodowca *
(Breeder)
Nazwisko właściciela *
(Name)
Imię właściciela *
(First name)
Ulica i numer domu *
(Street and hause no.)
Kod pocztowy *
(Postcode)
Miejscowość *
(City)
Kraj *
(Country)
Telefon *
(Phone)
Adres E-mail *
(E-mail)
ZAŁĄCZNIKI (proszę dołączyć wraz z tym formularzem - maksymalny rozmiar załącznika to 1.5 MB. Format plików: jpg, gif, png)
Rodowód
(Pedigree-No.)
Metryka
(Metrics)
Użytkowość
(Working Certificate)
Championaty
(Championships)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia, w przypadku braku potwierdzenia championatu/certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.

  • Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych ZKwP. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia  psa/suki bez podania przyczyny.
  • Zmiana klasy jest możliwa tylko do dnia 19.05.2017 r.
  • Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.
  • Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje właściciela do uiszczenia opłaty za psa/sukę, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy nie. Wystawca jest  zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia.
  • WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA .
  • W wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami służby weterynaryjnej. (należy posiadać aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie). Psy agresywne, chore, suki będące w widocznej ciąży nie mogą uczestniczyć w wystawach.
  • Nie przyjmujemy zgłoszeń na wystawę przesłanych e-maile, faksem!

Proponowana obsada sędziowska i przydział ras może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres email potwierdzenie, które stanowi przyjęcie psa na wystawę. Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenie email to oznacz, że  zgłoszenie nie zostało wysłane prawidłowo. W takiej sytuacji prosimy ponowne zgłosić psa lub skontaktować się z nami email: wystawans@gmail.com


Potwierdzenia papierowe nie będą wysyłane!!


Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń organizator zamieści na stronie internetowej listę przyjętych psów i wystawców.
W dniu wystawy w sekretariacie do odbioru numer startowy psa oraz katalog wystawowy.

 After the enrolment  sending you receive on the indicated  email address the participation confirmation which is the dog acceptance at the show.
Paper-confirmations will be not sent.
After the end of the enrolment acceptance the organizer will place on Internet site the list of accepted dogs and exhibitors.

On the show day in the secretariat to the reception the dog starting number and the exhibition-catalogue.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji wystawy oraz umieszczenie ich w katalogu wystawy.
Data zgłoszenia
(Filing Date)
Imię i nazwisko zgłaszającego*
(Name of applicant)